Apibūdinimas:
Dezinfekuoti paviršius, įrankius, įranga, inventorių visuomeninės paskirties įstaigose, pramonėje, sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigose; dezinfekuoti naudojimo priemones ir paviršius maisto pramonės įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu. Etanolio alkoholio koncentracija 72-80%, Glicerolio 1%.

Talpa  5 l