Tirpios TRYS VIENAME indaplovių tabletės L`ARBRE VERT efektyviai valo, išsaugo jūsų indų natūralų blizgesį bei tausoja stiklinius indus. Praktiškos tabletės, kurios yra padengtos apsaugine vandenyje tirpia plėvele, laikantis ES ekologinio ženklo (Ecolabel) biologinio skilimo kriterijų. Savo sudėtyje neturi optinių baliklių, glikolio eterių, ftalatų ir dažiklių. Hipolerginės, išbandytos su jautrią odą turinčiais žmonėmis. 100% perdirbama pakuotė. Produkto formulė netestuota su gyvūnais. Naudojimo instrukcijos: 1 tabletė = 1 plovimas. Nedėti tabletės į stalo įrankių krepšelį. Nenuimant apvalkalo, įdėti tabletę į plovikliui skirtą skyrių. Sudėtyje yra (Laikantis 648/2004/CE reglamento): Natrio bikarbonato 5% arba daugiau, bet mažiau negu 15% : deguonies balikliai. Mažiau negu 5% : polikarboksilatai, nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos. Fermentai (amilazė, proteazė). ĮSPĖJIMAS: sukelia smarkų akių dirginimą. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. PRARIJUS: Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.