• Sąsiuvinis
• Matmenys: 165 x 205 mm
• 12 lapų
• Lapai langeliais
• Segtas
• Sąsiuvinis minkštu fotoviršeliu